Prihlásiť / Registrovať
0,- €

Nábytok a zdravie

Zdroj: European Parliament Pilot Project on Exposure to Indoor Air Chemicals and Possible health Risks 2008 (EUR 23087 EN – 2008) – Projekt Európskeho parlamentu o chemikáliách v interiéroch a možných zdravotných rizikách 2008

Cieľom projektu bolo identifikovať a zmerať znečisťujúce látky vo vnútri budov (vrátane škôl a materských škôl), určiť hlavné zdroje týchto látok a odhadnúť možné zdravotné riziká (obzvlášť pre deti).

Výskum prebiehal v niekoľkých veľkých európskych mestách. Zisťovala sa prítomnosť chemických a biologických látok. Základným zistením bolo, že koncentrácia skúmaných látok vo vnútri budov je významne vyššia ako ich koncentrácia vonku!!

Pred tromi desaťročiami bol v angličtine zavedený výraz sick building syndrome (syndróm chorých budov), ktorý označoval súbor nevysvetliteľných príznakov ochorení ako bolesť hlavy, podráždenie dýchacích ciest a očí, nevoľnosť, slabosť atď. Okrem tohto "nového" syndrómu, bol pozorovaný nárast ďalších ochorení spojených so zlou kvalitou vzduchu vo vnútri budov – alergie, astma, kožné a dýchacie poruchy. Nedávna štúdia ďalej potvrdila spojitosť nekvalitného vnútorného prostredia a akútnych chorôb dolných dýchacích ciest u detí do päť rokov a výskyt chronickej bronchitídy a rakoviny pľúc u dospelých.

Najrozšírenejšou znečisťujúcou látkou je formaldehyd.

Formaldehyd je typický zástupca tzv. problematiky uzatvorených priestorov. Hlavným zdrojom formaldehydu v bytoch býva jeho vybavenie - nábytok z drevotriesky, podlahoviny, koberce či tapety. Je obsiahnutý i v oblečení, čistiacich prostriedkoch a kozmetike. Vzniká tiež pri nekvalitnom spaľovaní fosílnych palív. Z uvedených zdrojov znečistenia je najnebezpečnejšia drevotrieska, na jej výrobu sa spotrebuje veľké množstvo močovinovo-formaldehydovej živice, ktorá uvoľňuje formaldehyd počas veľa rokov.

Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje vybavenie detských izieb a spální týmito materiálmi. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby koncentrácia formaldehydu dlhodobo neprekračovala 60µg/m3. V domoch, kde boli použité v konštrukcii drevotrieskové dosky alebo močovinovo-formaldehydová izolácia, sa i po 20 rokoch môže pohybovať koncentrácia formaldehydu okolo 300µg/m3.

O formaldehyde sa v odborných kruhoch hovorí ako o jednej z príčin atopického ekzému, chronických zápalov stredného ucha a naštartovania rôznych alergických stavov ako takých. Pri vyšších koncentráciach sa potom prejavuje silné slzenie, opuchy, zápal pľúc. Koncentrácia 60 - 125 mg/m3, t.j. 60 000 - 125 000 µg/m3 môže spôsobiť smrť. Formaldehyd je zaradený ako karcinogénna látka.

http://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde

TIP: zadajte do vyhľadávača heslá NÁBYTOK a FORMALDEHYD, zamyslite sa nad zariadením spální a detských izieb