Prihlásiť / Registrovať
0,- €

OBCHODNÉ PODMIENKY

Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Objednať tovar je možné osobne, poštou, e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu.

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky zaslaním správy na e-mail kupujúceho.

Spôsob platby

Za tovar je možné platiť v hotovosti pri prevzatí, alebo bezhotovostne prevodom na účet:

  • Účet pre platby z Rakúska je vo VÚB a.s., Bratislava: 1859116051/0200 (vedený v EUR)
  • Účet pre platby zo SR je vo VÚB a.s., Bratislava: 1859116051/0200 (vedený v EUR )
  • Účet pre platby z ČR je v ČSOB, a.s., Valašské Meziříčí: 237592606/0300 (vedený v Kč)

Zálohová platba

V prípade, že tovar vyrábame špeciálne na zákazku, kupujúci platí zálohu vo výške 50 % z ceny tovaru na základe zálohovej faktúry. Predávajúci začne s touto výrobou až po prijatí platby. Na povinnosť uhradiť zálohu predávajúci kupujúceho upozorní -telefonicky,mailom, písomne a pod.

Doprava

Po dohode dovezieme tovar na miesto určené v objednávke. Dopravujeme vlastnými autami. Šofér pomôže s vynesením a montážou nábytku. Kupujúci bude vopred oboznámený s termínom dodávky, snažíme sa vyhovieť časovým možnostiam zákazníka. Doprava nie je zahrnutá v cene výrobku, spravidla sa účtuje 24,- EUR v rámci SR a Rakúska, 672,- Kč v Čechách.

Kvalita masívneho nábytku

Medzi prirodzené vlastnosti dreva, ktoré sa používa na výrobu nábytku, patria farebné rozdiely, drobné uzly a trhlinky. Povolené sú opravy drobných vád tmelením. Masívne drevo pri kontakte s vlhkosťou napučí, resp. vysychá, prípadné prehnutie dosiek je preto prirodzené.  Pri  výrobe sa používa vodný lak  a vodou riediteľné montážne lepidlo triedy D3. Nevystavujte výrobok vode ani teplote nad 70 °C.

Kvalita lakovaných povrchov

Lak zaručuje ochranu dreva pred škvrnami spôsobenými tekutinami (káva, kola, chlórovaná  voda …) pri dobe pôsobenia do jednej hodiny. Preto je potrebné pri poliatí výrobok čo najskôr utrieť.

Prevzatie zásielky a reklamácia

Tovar je potrebné pri prevzatí skontrolovať.  V prípade, že je na  prvý pohľad poškodený alebo nezodpovedá objednávke, zásielku neprevezmite a neplaťte. Pokiaľ zistíte na nábytku skrytú výrobnú chybu v záručnej lehote, čo najskôr nás kontaktujte. Predávajúci má na vybavenie reklamácie lehotu 30 dní. Reklamácie  zasielajte na adresu office@madero.sk alebo madero@madero.sk, prípadne nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 (0)33 5936194.

Reklamácie na matrace sa prijímajú iba v prípade, že matrac vrátite nepoužitý a nerozbalený !!!!

Odstúpenie od objednávky

Pokiaľ kupujúci nevykonal kontrolu nábytku pri dodaní, má právo vrátiť  tovar do 14 dní od prevzatia, na svoje náklady. Tovar nesmie byť používaný alebo poškodený. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať a zaplatiť bezchybný výrobok, je povinný zaplatiť predávajúcemu vzniknuté dopravné náklady.

Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným spôsobom, poškodenie neodborným  zaobchádzaním alebo neodbornou montážou. Uplatnenie záruky je možné u predávajúceho  písomnou formou.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje  neposkytovať osobné údaje tretím osobám za iným účelom, ako je vybavenie objednávky.